© 2021 Stichting Bedrijfstakbureau Kunststof- en Rubberindustrie | Privacyverklaring | Disclaimer | Over ons

Pensioen

Werkgevers die deelnemen aan de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie, zijn verplicht om deel te nemen aan een pensioenregeling.
De werkgever kan op verschillende manieren aan deze verplichting voldoen.

  1. Deelname aan de bedrijfstakpensioenregeling, zoals vastgelegd in de Cao Bedrijfstakpensioenregeling voor de Kunststof- en Rubberindustrie.
    Deze pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds PGB
     
  2. Door het aanvragen van dispensatie voor de eigen pensioenregeling, die in totaliteit minimaal gelijkwaardig is aan de Bedrijfstakpensioenregeling.


De Bedrijfstakpensioenregeling voor de Kunststof- en Rubberindustrie kent geen ministeriele verplichtstelling. Alleen bedrijven die vrijwillig deelnemen aan de Cao voor de Kunststof-, Ruber- en Lijmindustrie zijn (vanwege hun aansluiting) verplicht om een dergelijke pensioenregeling te voeren. De voorwaarden waaraan de eigen pensioenregeling moet voldoen en de procedure voor het aanvragen van dispensatie, staat in Hoofdstuk 9 van de cao voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie, vermeld.

De Cao Bedrijfstakpensioenregeling voor de Kunststof- en Rubberindustrie kunt u hier downloaden.

Bekijk ook eens de website van Stichting Pensioenfonds PGB.