© 2021 Stichting Bedrijfstakbureau Kunststof- en Rubberindustrie | Privacyverklaring | Disclaimer | Over ons

CAO-tools

In de cao wordt verwezen naar zogenaamde ‘cao-tools’. Een cao-tool is een hulpmiddel bij de uitvoering van de cao, maar het gebruik van een cao-tool is geen verplichting die volgt uit de cao.

Cao-tools kunnen tijdens de looptijd van de cao door partijen worden aangepast of toegevoegd. De meest recente versie van een cao-tool is hieronder te vinden.

1. Loopbaangesprek voor uitzendkrachten (download hier)

2. Ontwikkelingsgesprek (in ontwikkeling)

3. Voorbeeld opleidingsplannen (in ontwikkeling)

  • voorbeeld opleidingsplan kleinbedrijf 
  • voorbeeld opleidingsplan middenbedrijf 
  • voorbeeld opleidingsplan grootbedrijf 

4. Mantelzorg

  • informatiebrochure voor de werkgever (download hier)
  • informatie Bedrijfstakbureau voor de werkgever (download hier)
  • informatie Bedrijfstakbureau voor de werknemer (download hier)
  • informatiebrochure voor de Ondernemingsraad (download hier)

5. Instructie Generatieregeling zoals bijvoorbeeld ‘Regeling 80% werk – 90% loon – 100% pensioen’
(download hier)

6. Inclusief werkgeven - branchemodel (download hier)

7. CAO tool deeltijdpensioen (download hier)