© 2022 Stichting Bedrijfstakbureau Kunststof- en Rubberindustrie | Privacyverklaring | Disclaimer | Over ons

DigiC

NRK Werkgevers en de vakbonden FNV, CNV en De Unie  bereiden zich voor op de cao-onderhandelingen in 2022. Vóór die tijd willen zij een goed beeld van de wensen en behoeften van werknemers over hun arbeidsvoorwaarden. Daarvoor volgen partijen met elkaar het DigiC-proces.

DigiC is een methode die alle werknemers wil betrekken bij de vorming van hun arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt door overleg, dialoog én een brede enquête. Op die manier is het mogelijk om de stem van alle werknemers te horen. 

Waar zitten we nu in het traject?

Stap 2: enquête onder alle werknemers
De input van de panelgesprekken uit stap 1 heeft onderzoeksbureau InnerVoice verwerkt tot een grote online enquête. Alle werknemers in de cao ontvangen begin januari 2022 via hun werkgever een uitnodiging om de enquête in te vullen. De enquête staat vanaf 10 januari open en sluit op woensdag 26 januari om 23.59 uur. Zo heeft iedereen voldoende tijd om deel te nemen. Download de flyer met alle informatie over de enquête. 
 


De resultaten van de panelgesprekken en van de enquête komen geanonimiseerd in een rapport. Dat rapport vormt het startpunt van de nieuwe cao-onderhandelingen in het voorjaar van 2022.

 

Vervolg
Zo gauw er een onderhandelingsresultaat is, mogen alle werknemers in de cao hun mening geven via een online peiling. Die peiling wordt weer uitgevoerd door onderzoeksbureau InnerVoice en is ook weer anoniem. Als de meerderheid van de werknemers uit de peiling instemmen met het onderhandelingsresultaat, dan zal De Unie het cao-akkoord ondertekenen. Gelijk met de peiling houden FNV en CNV een raadpleging onder hun eigen leden, en die ledenraadpleging bepaalt of CNV en FNV instemmen met het cao-akkoord.
 

Welke stappen zijn inmiddels gezet?

Stap 1: Panelgesprekken

De eerste fase van het DigiC-proces is in november 2021 gestart met discussies met kleine groepjes werknemers in de vorm van panelgesprekken. In een panel hebben de werknemers kunnen meedenken over de thema’s die in een nieuwe cao anders of beter kunnen. Er hebben zes online panelgesprekken plaatsgevonden, elk bestaande uit ongeveer acht deelnemers. De organisatie en leiding van de panelgesprekken was in handen van onderzoeksbureau InnerVoice. Hierdoor is de privacy van de deelnemers gewaarborgd. Werkgevers hebben geen informatie ontvangen wie er meedoen in een panel. Alle resultaten worden geanonimiseerd en zijn niet te herleiden.
Download de flyer met alle informatie over de panelgesprekken en klik hier voor de samenstelling van de panels.
   

Stap 0: Kick-off

In september 2021 is het Digic-proces formeel gestart met een bijeenkomst van de cao-partijen en het onderzoeksbureau InnerVoice.