© 2024 Stichting Bedrijfstakbureau Kunststof- en Rubberindustrie | Privacyverklaring | Disclaimer | Over ons

DigiC

NRK Werkgevers en de vakbonden FNV, CNV en De Unie zitten met elkaar aan tafel voor de cao-onderhandelingen in 2022. Het nieuwe cao-traject verloopt dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. De partijen doorlopen samen een DigiC-proces om tot een nieuwe cao te komen. 

DigiC is een methode die alle werknemers wil betrekken bij de vorming van hun arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt door overleg, dialoog én een brede enquête waardoor het mogelijk is om de stem van alle werknemers te horen. Zo hebben de partijen al voorafgaand aan de start van de onderhandelingen een goed beeld gekregen van de wensen en behoeften van werknemers over hun arbeidsvoorwaarden.  

Waar zitten we nu in het traject?

 

 

 

 

 

 

 

Stap 8: Akkoord CAO
Op vrijdag 8 juli hebben NRK Werkgevers en de vakbonden CNV, De Unie en FNV bekendgemaakt dat de nieuwe cao voor de kunststof-, rubber- en lijmindustrie definitief is. Zij zijn blij met dit resultaat. 
Via de DigiC-peiling zijn 457 stemmen uitgebracht, dat is 9% van de werknemers in de cao. Daarvan heeft 61% ingestemd met het onderhandelingsresultaat van 16 juni 2022. Daarom zal De Unie de cao tekenen. Ook CNV, FNV en NRK Werkgevers ondertekenen deze cao aangezien de meerderheid van hun leden zijn positief over het resultaat. Bekijk hier het overzicht van het aantal stemmers per bedrijf en lees de toelichting op de uitslag van de peiling.

De belangrijkste afspraken in de nieuwe cao nog even op een rij:

 • Een looptijd van 12 maanden; van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023
 • Een structurele loonstijging van 2,0% per 1 juni 2022 en een structurele loonstijging van 2,0% per 1 november 2022.
 • Partijen starten vanaf september 2022 een Actieplan, aan de hand van de resultaten van het DigiC-onderzoek en de voorstelbrieven.
 • Er zijn aanvullende en tekstuele afspraken gemaakt over consignatietoeslag, verlof na overlijden, maximale pensioenopbouw in 2023 en pensioen voor vakantiekrachten

De meeste bedrijven zullen de loonstijging in de salarissen van juli 2022 kunnen verwerken. De nieuwe cao-tekst wordt waarschijnlijk in september gepubliceerd. 

Download hier de verschillende documenten:

Welke stappen zijn inmiddels gezet?

Stap 7: Stemming 
Alle werknemers hebben van 27 juni tot en met 6 juli de gelegenheid gekregen om hun mening te geven over het onderhandelingsresultaat. Daarvoor is een online peiling opgezet. 

Definitief akkoord
Voor De Unie is deze peiling onder alle werknemers bindend. De leden van FNV en CNV konden ook via hun vakbond stemmen. Werkgevers stemmen via NRK Werkgevers. Pas als vakbonden en werkgevers akkoord zijn, is het onderhandelingsakkoord definitief.

Stap 6: Onderhandelen

Op 16 juni 2022 zijn cao-partijen tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Wat houdt dit resultaat in? 

 • Uit de DigiC-enquête is gebleken dat werknemers ‘loon’ de hoogste prioriteit geven. Ook door de hoge inflatie vinden cao-partijen het belangrijk om nu eerst een loonstijging af te spreken:
  4% structurele loonstijging, waarvan 2% per 1 juni 2022 en 2% per
    1 november 2022.
  De looptijd van de cao is 1 jaar, dus van 1 juni 2022 tot 1 juni 2023.
 • Daarnaast zijn er aanvullende en tekstuele afspraken gemaakt over consignatietoeslag, verlof na overlijden, maximale pensioenopbouw in 2023 en pensioen voor vakantiekrachten.
 • Partijen hebben samen gekeken naar de resultaten van het DigiC-onderzoek. In september 2022 gaan zij samen een actieplan opstellen, gebaseerd op het DigiC-rapport en de voorstelbrieven. We gaan afspraken maken over bijvoorbeeld de duurzaamheidsregelingen die de cao biedt, over uitleg en promotie van het ‘Protocol aanpassing werk en werktijden’, over de leesbaarheid en bekendheid van de cao, over verlof en verlofregelingen en over opleidingen en opleidingsbudget. 

Stap 5: Definitief rapport 
Het definitieve onderzoeksrapport vormt het startpunt van de nieuwe cao-onderhandelingen, die op 5 april van start zijn gegaan. Als voorbereiding op die onderhandelingen volgt De Unie de resultaten van de enquête. FNV en CNV gaan met hun achterban in gesprek over de wensen van werknemers over een nieuwe cao. De werkgevers hebben de resultaten van de DigiC-enquête besproken tijdens de ledenvergadering op 30 maart.

Download hier de verschillende documenten:


Stap 3 + 4: Voorlopig rapport / panelgesprekken 

Op 1 februari hebben de cao-partijen inzicht gekregen in de eerste resultaten van de enquête. Dit is op 10 maart gevolgd door een presentatie van het voorlopige onderzoeksrapport aan de deelnemende partijen. 

Respons op de enquêtes
In totaal zijn 512 enquêtes volledig ingevuld (= 10% van alle werknemers in de cao). Daarnaast zijn 261 enquêtes gestart, maar niet afgemaakt. Bekijk hier de reacties per bedrijf. De eeuwige roem gaat naar Kornelis Caps & Closures: 92% van hun werknemers heeft de enquête volledig ingevuld. De cao-partijen vinden het tegelijkertijd zeker teleurstellend dat van veel lidbedrijven (bijna) niemand aan de enquête is begonnen. De volledig ingevulde vragenlijsten geven echter voldoende informatie om verder te gaan. Lees meer in de prikbordmemo die op 21 februari naar alle leden verstuurd is. 
Stap 2: enquête onder alle werknemers

De input van de panelgesprekken uit stap 1 heeft onderzoeksbureau InnerVoice verwerkt tot een grote online enquête. Alle werknemers in de cao hebben begin januari 2022 via hun werkgever een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen. De enquête heeft vanaf 10 januari tot en met  26 januari opengestaan om iedereen voldoende tijd te geven om deel te nemen. Download de flyer met alle informatie over de enquête. 
De resultaten van de panelgesprekken en van de enquête komen geanonimiseerd in een rapport. Dat rapport vormt het startpunt van de nieuwe cao-onderhandelingen in het voorjaar van 2022.
Stap 1: Panelgesprekken

De eerste fase van het DigiC-proces is in november 2021 gestart met discussies met kleine groepjes werknemers in de vorm van panelgesprekken. In een panel hebben de werknemers kunnen meedenken over de thema’s die in een nieuwe cao anders of beter kunnen. Er hebben zes online panelgesprekken plaatsgevonden, elk bestaande uit ongeveer acht deelnemers. De organisatie en leiding van de panelgesprekken was in handen van onderzoeksbureau InnerVoice. Hierdoor is de privacy van de deelnemers gewaarborgd. Werkgevers hebben geen informatie ontvangen wie er meedoen in een panel. Alle resultaten worden geanonimiseerd en zijn niet te herleiden.
Download de flyer met alle informatie over de panelgesprekken en klik hier voor de samenstelling van de panels.

Stap 0: Kick-off

In september 2021 is het Digic-proces formeel gestart met een bijeenkomst van de cao-partijen en het onderzoeksbureau InnerVoice.