© 2021 Stichting Bedrijfstakbureau Kunststof- en Rubberindustrie | Privacyverklaring | Disclaimer | Over ons

DigiC

NRK Werkgevers en de vakbonden FNV, CNV en De Unie  bereiden zich voor op de cao-onderhandelingen in 2022. Vóór die tijd willen zij een goed beeld van de wensen en behoeften van werknemers over hun arbeidsvoorwaarden. Daarvoor volgen partijen met elkaar het DigiC-proces.

DigiC is een methode die alle werknemers wil betrekken bij de vorming van hun arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt door overleg, dialoog én een brede enquête. Op die manier is het mogelijk om de stem van alle werknemers te horen. 

Waar zitten we nu in het traject?

Panelgesprekken
De eerste fase van het DigiC-proces start met discussies met kleine groepjes werknemers in de vorm van panelgesprekken. In een panel kunnen werknemers meedenken over de thema’s die in een nieuwe cao anders of beter kunnen. Er zijn zes online panelgesprekken gepland op maandag 22 en dinsdag 23 november. Elk panel bestaat uit ongeveer acht deelnemers. De organisatie en leiding van de panelgesprekken is in handen van onderzoeksbureau InnerVoice. Hierdoor is de privacy van de deelnemers gewaarborgd. Werkgevers ontvangen geen informatie wie er meedoen in een panel. Alle resultaten worden geanonimiseerd en zijn niet te herleiden. 
Klik hier voor de samenstelling van de panels.

Vervolg: enquête in januari 2022, onderhandelingen in april 2022
De input van de panelgesprekken wordt verwerkt tot een grote enquête voor alle werknemers in de cao. Die enquête komt in januari 2022 online en zal zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar zijn. In december 2021 start de aanmelding voor de enquête.

De resultaten van de panelgesprekken en van de enquête komen geanonimiseerd in een rapport. Dat rapport vormt het startpunt van de nieuwe cao-onderhandelingen in het voorjaar van 2022.

Zo gauw er een onderhandelingsresultaat is, mogen alle werknemers in de cao hun mening geven via een online peiling. Die peiling wordt weer uitgevoerd door onderzoeksbureau InnerVoice en is ook weer anoniem. Als de meerderheid van de werknemers uit de peiling instemmen met het onderhandelingsresultaat, dan zal De Unie het cao-akkoord ondertekenen. Gelijk met de peiling houden FNV en CNV een raadpleging onder hun eigen leden, en die ledenraadpleging bepaalt of CNV en FNV instemmen met het cao-akkoord.
 

Download de flyer met alle informatie over het DigiC-proces